STUDENTSKI SERVIS USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD


Broj kartice:Lozinka:

Broj kartice je broj studentske čip kartice koji se nalazi na prednjoj strani kartice. Lozinka predstavlja datum rođenja vlasnika kartice unet bez tačaka. Npr. ako je datum rođenja 3.2.1991. lozinka je 03021991